Fönsterbyte Göteborg

Fönsterbyte Göteborg

Fönsterbyte Göteborg

Nyheter

Montage

Fönsterbyte Göteborg

Vi är stolta på fönstermontören för att kunna erbjuda ett mycket hög kvalitativt montage. Allt börjar redan vid mätning av fönster då vi kan måttanpassa exakt så fönster får ordentlig plats och mycket drevmån.

Vi har fönster i vårt lager tills montage ska ske, så fönster kommer aldrig stå ute och vänta.

Själva fönsterbytet utförs generellt på samma sätt. Fönster sågas ur och tas ut från insidan. Klossar sätts i våg med laser och sen drevar vi med cc-drev, vilket är en ny exlusiv expanderande list. Fönster skruvas fast med karmskruv.

Efter detta fäster man salningar och lister, foder eller plåtar samt fönsterbleck på utsidan, samt fyller i spikmärken.

Vi städar löpande under montaget så det blir minimalt med smuts under montaget.

 

Fredrik