Fönsterbyte Göteborg

Fönsterbyte Göteborg

Fönsterbyte Göteborg

Nyheter

Information

Fönsterbyte Göteborg

Vad kostar egentligen ett fönsterbyte?

 

Ja vad kostar en bil ? Prislappen beror på en mängd olika faktorer, vilka jag kommer lista och försöka förklar här under.

Produkt

Vad är det för produkt, Träfönster, Alu/trä fönster, Plastfönster. Ett Aluträfönster eller Träfönster kommer aldrig att kunna matcha ett plastfönster i pris. Däremot kan inte ett plastfönster matcha ett Trä eller Alu/träfönster i kvalitet eller u-värde. Är det spaltventil och salningspår på fönster..Är det ljudruta eller Antifog eller solskyddsruta..

Fasad

Mest jobb har vi på ett Tegelhus, följt av ett Putsat hus, som följs av ett Trähus. På tegelhus sätts oftast plåtar runt om fönster vilket är dyrare och kräver mer arbete.

Behövs det bytas Foder och salningar på utsidan ? eller kan man använda de gamla?. Om man inte kan byta fönster från insidan så tillkommer extrakostnad för ställning.

Väggar

Behöver man sätta salningar eller räcker det med lister? Vilken typ av lister ska man använda.Behövs det fogas i listkant om väggarna är skeva?

Erfarenhet

Hur erfaren är snickarna som utför montaget, är de försiktiga i ditt hem..

Hur mycket tid läggs på montaget, görs riktiga salningar, drevas det ordentligt, fylls spikmärken i? Hålls det städat under montaget. Här kan man också lägga till, rätt mått på fönster. Är fönster felmåttade på ett tegelhus kan det bli att beställa nya produkter, vilket kan svida i plånboken. Vi tar fullt ansvar för våra mått.

Materiel

Vilken kvalitet håller montagemateriel, karmskruvar, fog, plåtar, drev etc. Tar firman hand om gamla fönster och slänger detta?

Alla dessa faktorer gör att det nästan är omöjligt att säga vad ett byte kostar och därför mycket svårt att fråga någon annan vad de har betalt för sitt byte..

Det finns säkert en mängd andra faktorer, tex hur långt måste snickaren åka? Behövs ställning?, Är snickarna försiktiga med ditt hem? men tror jag fått med det viktigaste här.

 

Fredrik